Bài viết : Rủi ro của giới buôn Trầm hương .

Người ta thường nói :

Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao
Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao

” Ngậm ngãi tìm Trầm ”

Câu nói trên hàm ý việc gian khó của các Bác các Chú Phu Trầm đã đánh đổi cả tính mạng vào rừng nhiều ngày, nằm gai nếm mật … để được cơ duyên gặp Trầm hương .

Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao
Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao

Ngoài ra truyền miệng cũng có câu :

“Trúng như Trúng Trầm ! “

Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao
Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao

Câu này hàm ý mức độ rủi ro trong việc thu gom trầm hương tự nhiên . Rủi ro về tài chính hay người ta gọi là mất vốn , ở xóm Trầm hương của xưởng Trầm hương Nam Giao từ xưa gọi là “Ột” .

Rủi ro từ đâu ?

Đó là khi dân buôn tiếp cận lô hàng Trầm hương từ các Phu Trầm khai thác từ rừng về, thường thì Nguyên liệu Trầm hương này ở dạng “sanh” hay còn gọi là “Lứt “, có nghĩa là bên ngoài chỉ thấy phần giác gỗ màu Trắng .

Người thu mua không thể nhìn xuyên phần giác Trắng đó để biết được bên trong thân Trầm được tạo như thế nào ?

Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao
Khúc nguyên liệu Trầm hương tự nhiên tại xưởng Mỹ nghệ Trầm hương Nam Giao

Nêu đây có thế gọi là rủi ro lớn nhất, khi mất trắng vốn nếu nhập trúng khúc nguyên lieu không tạo Trầm ?

Từ xưa , dân buôn trầm thường dựa vào kinh nghiệm để đánh giá chất lượng khúc nguyên liệu đó có tạo Trầm hương trong sớ gỗ hay không ?

Add your comment

Sản phẩm đúng

Miễn phí thay dây

Free Ship